W Legnicy odbyła się uroczystość rozpoczynającą działalność Dolnośląskiego Klastra Edukacyjnego.

- Utworzony dziś Dolnośląski Klaster Edukacyjny ułatwi prognozowanie zapotrzebowania rynku pracy na konkretne umiejętności oraz zawody. Zwiększy również dostępność uczniów do praktycznej nauki zawodu. Wesprze także działania szkół i firm w obszarze klas patronackich i rozwijania idei kształcenia dualnego  – powiedziała wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik podczas konferencji „Razem na rzecz szkolnictwa zawodowego” inaugurującej działalność Klastra Edukacyjnego.

Dolnośląski Klaster Edukacyjny Legnickiej SSE zrzesza 54 podmioty. Jego powołanie jest konsekwencją działań realizowanych w Legnickiej SSE od lat. W bezpośrednim otoczeniu Strefy znajduje się 26 szkół zawodowych i technicznych oraz 8 uczelni wyższych otwartych na współpracę z inwestorami. To właśnie w Legnickiej SSE powstała idea powołania zawodu technik mechatronik, którą z powodzeniem od kilkunastu lat wspiera i rozwija Volkswagen Motor Polska. Śladem koncernu poszły kolejne firmy działające w Strefie, które wspólnie ze szkołami m.in. z Legnicy, Chocianowa czy Środy Śląskiej stworzyły już 10 klas patronackich realizujących autorskie programy kształcenia. Dzięki temu absolwenci po ukończeniu szkoły trafiają na rynek pracy jako świetnie wykształceni specjaliści z branż obecnych w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Stanowi to gwarancję znalezienia pracy i pewną ścieżka rozwoju kariery zawodowej.

- Musimy stworzyć trwały system współpracy nauki z biznesem, ponieważ tylko wtedy szkoły będą miały pewność, że tworzą przyszłe kadry na potrzeby przemysłu. Potrzebujemy partnerów, aby ten system działał sprawnie, a kierunki edukacji były dopasowane do potrzeb rynku. Dzięki wspólnie podejmowanym staraniom realne efekty będą widoczne już za trzy lata – podkreśliła podsekretarz stanu w MG Ilona Antoniszyn-Klik.

Podczas konferencji w Legnicy przedstawiciele Zespołu Szkół nr 1 im. Bolesława Krupińskiego w Lubinie, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy oraz Zespołu Szkół w Chocianowie zaprezentowali formy współpracy szkół z biznesem. Reprezentant Zakładu Szkolenia i Ekspertyz Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego „PETEKS” omówił natomiast zagadnienia związane z refundacją kosztów kształcenia zawodowego.