NordGlass, jeden z największych w Europie producentów szyb dla przemysłu motoryzacyjnego, którego główna siedziba jest w Koszalinie, został sprzedany. Nabywcą jest AGC Automotive Europe.

Fundusz inwestycyjny Polish Enterprise Fund, zarządzany przez firmę  Enterprise Inwestors, podpisał umowę, na mocy której sprzeda przedsiębiorstwu AGC Automotive Europe 100 procent udziałów NordGlass. Strony wyceniły wartość spółki na 80 milionów euro. Transakcja wymaga jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Fundusz Polish Enterprise Fund kupił NordGlass w 2007 roku od jego założycieli. Spółka w 2014 roku sprzedała blisko 1,3 miliona szyb samochodowych, notując przychody w wysokości 78 mln euro. Firma zatrudnia w Europie ponad 1.100 osób.