Projekt dotyczący budowy Kawernowego Podziemnego Magazynu Gazu (KPMG) „Kosakowo”, o pojemności czynnej 119 mln m3, został zrealizowany przez PGNiG S.A. w województwie pomorskim na terenie gminy Kosakowo.

Projekt został wsparty ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Kwota przyznanego dofinansowania to 115 429 311 zł, a całkowity koszt projektu wynosi ponad 514 mln zł. Zakres projektu obejmował budowę instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem zrzutu solanki do Zatoki Puckiej; budowę czterech  komór magazynowych  K-1, K-2, K-3 i K-4 wraz z wywierceniem czterech otworów do ich budowy; roboty budowlane i montażowe związane z budową naziemnych obiektów technologicznych do zatłaczania i odbioru gazu; przyłączenie do sieci przesyłowej OGP Gaz-System SA oraz przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

Budowa magazynu gazu wpływa na podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego państwa,  gwarantującego nieprzerwane dostawy gazu niezależnie od technicznych, klimatycznych i politycznych zdarzeń.  Spowoduje, iż korzyści z realizacji Projektu pośrednio będą czerpać także inne podmioty i osoby zewnętrznego otoczenia projektu, tj. wszyscy odbiorcy końcowi gazu w sektorach wytwarzania energii i ciepła (elektrownie i elektrociepłownie zawodowe, elektrociepłownie przemysłowe, ciepłownie niezawodowe, ciepłownie zawodowe) oraz gospodarstwa domowe.