Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w dniu 22 grudnia 2017 r. wydała firmie ECO-PROGRES Sp. z o.o. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSSE.

Na zakupionym terenie inwestycyjnym o powierzchni 1,3408 ha w Podstrefie Ełk  inwestor poniesie wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 10 700 000,00 zł.

Inwestor również deklaruje również zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia kształtujące się na poziomie 199 pracowników, poprzez zatrudnienie po dniu uzyskania zezwolenia 9 nowych pracowników, w terminie do dnia 31 grudnia 2022 r. i utrzyma zatrudnienia w wymiarze 208 pracowników przez okres 1 roku od dnia osiągnięcia tego poziomu zatrudnienia.