Utworzenie 151 nowych miejsc pracy w regionie dolnośląskim zakłada realizacja projektu spółki Pittsburgh Glass Works (Poland). któremu Komisja Europejska przyznała dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość inwestycji to ponad 240 mln zł. KE decyzję ogłosiła 1 kwietnia.

 Projekt Pittsburgh Glass Works (Poland) „Budowa innowacyjnego zakładu produkcji podzespołów ze szkła laminowanego” realizowany jest w miejscowości Komorniki, w pobliżu Środy Śląskiej. Przyznane wsparcie wynosi ok. 59 mln zł. Dofinansowania udzielono w ramach „Wsparcia inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt zakłada utworzenie nowoczesnego zakładu produkcyjnego z własnym działem B+R oraz wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej do produkcji podzespołów ze szkła laminowanego. Będzie to pierwszy tak innowacyjny zakład produkcji szyb samochodowych w Europie. Rezultatem projektu będzie wprowadzenie na rynek europejski wysokiej jakości i konkurencyjnych pod względem cenowym szyb samochodowych.

W działaniu 4.5. PO IG realizowane są m. in. 23 duże projekty inwestycyjne, które powinny uzyskać potwierdzenie środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przez Komisję Europejską. Wartość nakładów inwestycyjnych każdego z tych projektów przekracza 50 mln euro. Suma środków, które przedsiębiorcy planują zainwestować wynosi z kolei ok. 10,8 mld zł. W wyniku realizacji tych inwestycji planowane jest utworzenie ok. 6,4 tys. miejsc pracy.