Powiększenie Katowickiej SSE pozwoli na nowe projekty inwestycyjne na terenie Gliwic, Dąbrowy oraz Tych i Bierunia.

W Gliwicach Huta Łabędy SA planuje rozbudowę i modernizację zakładu produkcji wysokiej jakości rur przewodowych. Inwestor zamierza też zrewitalizować nabrzeże przy Kanale Gliwickim, co pozwoli na jego wykorzystanie do transportu materiałów i wyrobów gotowych. Inwestycja powinna przyczynić się do powstania co najmniej 30 nowych miejsc pracy. Jej koszt oszacowano na ok. 120 mln zł. Utrzymanych zostanie 179 miejsc pracy. Przedsięwzięcie powinno być ukończone 30 czerwca 2015 r.

W Dąbrowie Górniczej Saint-Gobain Polska zamierza rozbudować i zmodernizować linię produkcyjną, która umożliwi formowanie szkła o grubości 1,4 mm. Projekt obejmuje m.in. budowę nowego komina i pieca szklarskiego oraz rozbudowę hali pieca. Inwestycja ma kosztować ok. 188 mln zł, powinna umożliwić zatrudnienie co najmniej 30 nowych osób i utrzymanie 404 miejsc pracy. Planowany termin zakończenia przedsięwzięcia to 31 grudnia 2018 r.

Fiat Auto Poland SA zamierza uruchomić w zakładzie w Tychach i Bieruniu produkcję nowego, dotychczas nie produkowanego przez Grupę Fiata, modelu samochodu osobowego (segmentu B). 96 proc. produkcji ma być eksportowane, w tym do USA. Szacuje się, że nowa produkcja pozwoli utworzyć 420 nowych miejsc pracy i utrzymać ok. 3000 obecnych. Poza strefą może powstać nawet 1500 nowych miejsc pracy. Szacowane nakłady inwestycyjne to ok. 2,36 mld zł. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31 grudnia 2017 r.