Zakończono realizację prac związanych z robotami budowlanymi w ramach projektu „Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Gminie Jaworzyna Śląska” (woj. dolnośląskie) , którego wartość wyniosła 9.585.903,58 zł.

Od połowy maja wykonawca robót budowalnych, którym była wyłoniona w ramach przetargu nieograniczonego, firma Eurovia Polska S.A. prowadziła prace związane z uzbrojeniem prawie 6 hektarów gruntów przemysłowych, realizowanych w ramach przedmiotowego zadania w sieci: wodociągową o łącznej długości ok. 2300 m, wraz z trójnikami redukcyjnymi, zasuwami, hydrantami i zaworami, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej o łącznej długości ok. 2600 m i kanalizacji deszczowej „czystej” i „brudnej”, kanały pod linię energetyczną zasilającą oraz infrastrukturę komunikacyjną terenu inwestycyjnego.

Wykonanie tej inwestycji pozwoli na kompleksowe przygotowanie obszaru do celów prowadzenia na nim działalności gospodarczej.

– Teren obejmujący prawie 6 hektarów gruntów ma wiele atutów, a jednym z nich jest lokalizacja - niedaleko do autostrady A4 i drogi S3. Przygotowanie terenów inwestycyjnych to jedno z naszych priorytetowych zadań, które udało się zrealizować. Dodatkowo tylko jedynej gminie z całej aglomeracji, czyli właśnie Jaworzynie Śląskiej, udało się otrzymać wsparcie na realizację tego typu zadania, –  podkreśla Grzegorz Grzegorzewicz, burmistrz Jaworzyny Śląskiej.