10 września podpisano porozumienie w sprawie DSAG S3 Jawor.

- Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej to miejsce, w którym biznes będą mogły rozwijać duże koncerny oraz małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsiębiorcy znajdą tu nie tylko doskonałe tereny inwestycyjne, ale także wsparcie na każdym etapie prowadzenia biznesu, wykwalifikowaną kadrę i dogodny system komunikacyjny - powiedziała wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik podczas podpisania porozumienia na rzecz budowy DSAG S3 Jawor.

Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3 Jawor (DSAG S3 Jawor) to ponad 420 ha świetnie skomunikowanych i przygotowanych terenów inwestycyjnych. Usytuowana jest na terenie gmin Jawor i Męcinka Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej ma być jedną z podstref Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wspomniane gminy na przełomie czerwca i lipca podjęły uchwały w sprawie utworzenia DSAG. Ostateczna decyzja w sprawie powstania strefy aktywności gospodarczej będzie należała do Ministerstwa Gospodarki.

– Deklarujemy pełne wsparcie dla idei powstania DSAG. Myślę, że te tereny mają szansę stać się swoistym zagłębiem przemysłowym w tej części Dolnego Śląska – podkreśla wiceminister Antoniszyn-Klik.

Tym co wyróżnia obszar Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej na tle innych terenów inwestycyjnych w kraju jest m.in. świetne skomunikowanie. Strefa usytuowana będzie przy budowanej drodze ekspresowej S3, będącej korytarzem z północy na południe Polski. Połączy ona porty w Szczecinie i Świnoujściu z granicą z Czechami w Lubawce. Realizacja budowy drogi wkracza w ważną fazę. Na rzecz powstania trasy współpracują rządy Polski i Czech. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju deklaruje, że do końca bieżącego roku Polska złoży wspólnie z Czechami wniosek o finansowanie ostatniego odcinka drogi S3 z programu UE CEF „Łącząc Europę”. W sierpniu wyłoniono też wykonawców odcinka trasy z Legnicy do Bolkowa. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na koniec 2018 roku.

Formalności związane z powołaniem Dolnośląskiej Strefy Aktywności Gospodarczej – S3 Jawor jako podstrefy LSSE powinny zakończyć się do końca bieżącego roku.