22 kwietnia podpisano umowę dotyczącą dofinansowania projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów”.  

Na mocy tej umowy Zakład Gospodarki Odpadami w Jarocinie dostanie 85 mln zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Dokument podpisali Mariusz Zadrożny, prezes zarządu ZGO oraz Krystian Szczepański, zastępca prezesa zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Dzięki podpisaniu umowy powstanie najnowocześniejszy zakład obróbki odpadów w regionie. Zostanie wybudowany na 20 ha, a na jego terenie znajdą się m.in. kwatery do składowania śmieci oraz nowoczesna linia służąca do ich sortowania. W ramach inwestycji zostanie wykonana także instalacja kogeneracyjna, umożliwiająca pozyskiwanie energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby zakładu, co z pewnością przyczyni się do zniwelowania niekorzystnego wpływu na środowisko.

Cały projekt jest wart blisko 125 mln zł, z czego 85,3 mln będzie pochodzić z funduszy unijnych. Kwota z UE to największe dofinansowanie, które udało się pozyskać samorządowi z Jarocina, samo przedsięwzięcie zaś to największa inwestycja samorządowa na ziemi jarocińskiej. Należy dodać, że beneficjentem i inwestorem jest Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. – spółka, w której 100 proc. udziałów mają samorządy. Uzyskanie dofinansowania było możliwe właśnie dzięki Międzygminnemu Porozumieniu (w którego skład wchodzi 18 gmin) w sprawie realizacji systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi.