Grupa ROBYG – za pośrednictwem spółki w 100% zależnej od podmiotu dominującego – podpisała umowę nabycia działki liczącej około 1,8 hektara w gdańskiej dzielnicy Wrzeszcz. Wartość netto nieruchomości wynosi około 22.5 mln zł.

Podpisana umowa jest efektem skrupulatnego planowania i aktywnego poszukiwania atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz przyczyni się do realizacji celu, jakim jest osiągnięcie przez spółkę kontraktacji na poziomie nawet 2500 lokali w 2016 roku – powiedział Oscar Kazanelson, przewodniczący Rady Nadzorczej ROBYG SA.

W 2015 roku Grupa ROBYG nabyła lub podpisała umowy przedwstępne nabycia w Warszawie i Gdańsku 11 terenów inwestycyjnych za łączną kwotę ponad 220.000 mln zł.