Położone na Górnym Śląsku Świętochłowice otrzymały środki unijne na uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Zielonej i przy Drogowej Trasie Średnicowej w rejonie stawu Marcina. Obecnie miasto oferuje do sprzedaży w sumie 10 takich terenów. 

- Rozpoczęliśmy już procedurę przetargową dotyczącą ul. Zielonej, zaś w najbliższych dniach podobne postępowanie rozpoczniemy w związku  z uzbrojeniem terenu przy średnicówce. Oba projekty realizowane  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007–2013. Chcemy, by pierwsze prace rozpoczęły się jesienią tego roku – mówi Dawid Kostempski, prezydent Świętochłowic. W przyszłym roku inwestycje powinny już być gotowe.

Dofinansowanie unijne dla terenu przy ul. Zielonej wyniesie 4,3 mln zł, co stanowi 85 proc. całkowitych kosztów inwestycji.

- W miejscu tym wybudowana zostanie droga, powstaną kanalizacje ogólnospławna i deszczowa oraz oświetlenie. Obszar o powierzchni 4,64 ha przeznaczony może być na produkcję i usługi – mówi Stanisław Korman, naczelnik Wydziału Funduszy Europejskich i Promocji Miasta świętochłowickiego magistratu.

Wartość projektu uzbrojenia terenu przy DTŚ, to koszt 5,3 mln zł, dofinansowanie z środków unijnych w tym przypadku wynosi 4,5 mln zł. Wybudowana zostanie tam droga oraz rondo, powstanie sieć wodociągowa  i kanalizacja deszczowa, teren również będzie oświetlony. Teren ten ma powierzchnię 3,09 ha i może zostać przeznaczony pod zabudowę usługowo – produkcyjną.  

To nie pierwsze inwestycje w mieście za unijne środku. W latach 2010-2013 miasto pozyskało 100 mln zł środków unijnych na projekty o wartości ok. 120 mln zł. Bruksela przyznała Świętochłowicom pieniądze m.in. na inwestycje, rekultywację terenów zielonych, pomoc bezrobotnym, poprawę infrastruktury oraz wspomnianą promocję inwestycyjną.