Polski Holding Nieruchomości (PHN) poinformował o zakończeniu negocjacji w sprawie realizacji inwestycji Port Rybacki w Gdyni.

PHN poinformował, że 1 września do spółki wpłynęła informacja, iż spółka zależna od PHN - Dalmor S.A. z siedzibą w Gdyni 29 sierpnia zakończyła negocjacje z  jedną z wiodących firm deweloperskich w Polsce prowadzących działalność na rynkach lokalnych, ze spółką mLocum S.A. (dawniej BRE.locum S.A.).

W wyniku zakończonych negocjacji zawarta zostanie umowa, której przedmiotem będzie realizacja pierwszego etapu inwestycji Port Rybacki w Gdyni, polegającego na wybudowaniu 6 budynków mieszkalnych na nieruchomości należącej do spółki Dalmor S.A.

Umowa podpisana zostanie po uzyskaniu przez obie strony stosownych zgód korporacyjnych.