Awbud rozbudowuje fabrykę Pentair Poland z Dzierżoniowa na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Wartość kontraktu to 30,5 mln zł.

Projektowaną rozbudowę stanowi hala przemysłowa wraz z przyległymi do niej budynkami pomocniczymi: budynkiem socjalno-biurowym i technicznym. Dodatkowo AWBUD wykona roboty modernizacyjne w istniejącym obiekcie biurowym; zbiornik wody deszczowej wraz z pompownią, nowe place i drogi manewrowe oraz sieci zewnętrzne.

Pentair Poland jest przedstawicielem niemieckiego producenta obudów firmy Schroff. Razem ze Schroffem należy do amerykańskiej grupy Pentair, skupiającej takie marki jak Schroff, Hoffman, McLean, Taunus, Pentair Electronic Packaging.