Spółka Sevener Logistic otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Na terenie strefy zainwestuje co najmniej 12 mln złotych.

W ramach projektu inwestycyjnego, spółka Sevener Logistic, należąca do grupy Ice-Full, dystrybutora i dostawcy wyrobów alkoholowych, będzie prowadziła działalność magazynowo - logistyczną w oparciu o nowo wybudowany magazyn wraz z zapleczem biurowym, placami manewrowymi i parkingami.

Nowe centrum logistyczne ma działać w oparciu o innowacyjny zintegrowany system magazynowy i zakłada składowanie, kompletację, co-packing i spedycję towarów z obszaru FMCG, czyli produktów szybko zbywalnych tj. artykuły spożywcze, alkohole, napoje i soki oraz kosmetyki.

Inwestor zamierza ponieść na terenie ŁSSE wydatki w wysokości co najmniej 12 mln zł oraz zatrudnić co najmniej 40 pracowników i deklaruje, że jest to pierwszy etap docelowej inwestycji.

Od początku 2012 roku Inwestorzy w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zadeklarowali nakłady na poziomie 87 mln zł oraz stworzenie 240 nowych miejsc pracy.