Gigant oponiarski, Bridgestone, oficjalne otworzył rozbudowaną fabrykę w Stargardzie Szczecińskim.

Na powierzchni 147 000 mkw., w rozbudowanej fabryce światowy potentat opon i gumy będzie mógł dziennie produkować 3600 opon do samochodów ciężarowych i autobusowych. W stargardzkim zakładzie zainstalowano również nową linię produkcyjną, która dodatkowo umożliwi wytwarzane aż 1700 pasów bieżnika na dobę. Rozbudowie zakładu towarzyszyło też zwiększenie o 170 liczby miejsc pracy do poziomu 835 pracowników.  Łączny koszt inwestycji wyniósł 120 mln euro.

Inwestycja Bridgestone w Stargardzie Szczecińskim jest reinwestycją i jednocześnie już szóstym projektem tego japońskiego potentata, który wsparła PAIiIZ. W 2006 roku Agencja pomagała firmie przy budowie zakładu. Rok wcześniej wspierała też powstawanie zakładów Bridgestone w Żuławach, a w 2011 roku pomagała wdrażać centrum BPO firmy w Poznaniu. Deklarowana przez inwestora łączna wartość sześciu projektów Brigdestone w Polsce zrealizowanych przy asyście PAIiIZ - z których połowa to reinwestycje - wyniosła 493 mln euro. Japońskie konsorcjum zadeklarowało też, że przy okazji realizacji tych sześciu projektów stworzy ponad 1500 miejsc pracy w Polsce. (PAIiIZ/Bridgestone)