Polityka energetyczno-klimatyczna oraz perspektywy rozwoju odnawialnych źródeł energii to główne tematy konferencji Global Energy Basel, w której udział wziął wiceminister gospodarki Mieczysław Kasprzak. Spotkanie odbyło się 22 stycznia w Bazylei.

Wiceminister Kasprzak podkreślił, że polityka energetyczno-klimatyczna odgrywa bardzo ważną rolę w budowie zrównoważonego rozwoju gospodarczego.

- UE stawia w tym obszarze coraz wyższe wymagania. Aby je osiągnąć konieczne jest jednak elastyczne podejście i uwzględnienie warunków gospodarczych poszczególnych państw członkowskich - powiedział.

Wiceminister Kasprzak przypomniał także, że Polska kształtując krajową strategię sektora energetycznego wyznaczyła kilka priorytetów do zrealizowania.

– Chcemy przede wszystkim zwiększyć efektywność energetyczną oraz stworzyć nowoczesne ramy prawne dla całego sektora  – wymienił.

Nawiązał też do roli odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym UE.

– Do 2020 roku ich udział w ogólnym zużyciu energii powinien wzrosnąć do 15 proc. Pamiętajmy jednak, że konwencjonalne surowce nadal stanowić będą podstawę unijnego energy-mix – dodał.