Ministerstwo Gospodarki dysponuje jeszcze kwotą 6 mld zł – są to ostatnie środki unijne pochodzące z perspektywy finansowej 2007–2013.  

Ministerstwu Gospodarki zależy na tym, żeby zostały wykorzystane wszystkie dostępne środki z UE przeznaczone na rozwój przedsiębiorczości – w tym celu ułatwiony został dostęp do informacji o ostatnich środkach unijnych. Zaznaczmy, że w ramach dotacji z UE do rozdysponowania jest niemała kwota, bo aż 6 mld zł. Jedna połowa pochodzi z funduszy strukturalnych i środków krajowych, drugą zaś stanowią preferencyjne instrumenty zwrotne, dostępne w ramach programu UE na rzecz konkurencyjności i innowacji.

Bieżący rok jest ostatnim rokiem dystrybucji środków unijnych w obecnej perspektywie finansowej. Jest to istotna kwestia, ponieważ dofinansowanie z UE stanowi bardzo ważny element rozwoju polskiej gospodarki. Ministerstwo liczy na to, że pieniądze zostaną w pełni rozdysponowane dzięki ułatwieniu dostępu do informacji związanych ze środkami unijnymi.

Aby pieniądze zostały wydane jak najefektywniej, PARP zorganizuje kampanię, w której przedstawi pakiet instrumentów finansowych dla przedsiębiorców i instytucji wsparcia biznesu. PARP ma też uruchomić działania o charakterze pożyczkowym, z których skorzystać będą mogły start-upy oraz kobiety planujące otworzyć własną działalność gospodarczą. Ponadto polskich przedsiębiorców zachęca się do korzystania z programu CIP (Competitiveness and Innovation) w formie kredytów, pożyczek, poręczeń oraz leasingu.