Gmina Kleszczów (woj. łódzkie) zleci przebudowę 15 szt. przepompowni ścieków w gm. Kleszczów, budowa rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej wzdłuż ul. Miłej w Kleszczowie.

Termin składania ofert upływa 21 marca 2012 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP Gminy Kleszczów.