Według najnowszego raportu At a Glance. Rynek powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce Q2 2016 opracowanego przez ekspertów z BNP Paribas Real Estate Poland, polski rynek nowoczesnych powierzchni magazynowych osiągnął całkowitą podaż na poziomie 10,6 milionów m kw. i nieprzerwanie znajduje się w doskonałej kondycji. Duża ilość realizowanych inwestycji, najniższy w historii wskaźnik pustostanów (5,3 %) oraz pojawianie się nowych lokalizacji magazynowych są tego najlepszym dowodem.

Rynkiem o najwyższym wskaźniku powierzchni niewynajętych jest strefa Warszawa I (10,3%), a na drugim biegunie znajduje się Kraków, który nie posiada żadnych pustostanów. Regionalne rynki magazynowe rosną w równym tempie. Wielkość powierzchni w trakcie budowy wyniosła na koniec drugiego kwartału prawie 1 029 000 m kw. Stanowi to wzrost o 33% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W trakcie przygotowań są kolejne projekty, a zasoby gruntów, znajdujące się w posiadaniu największych deweloperów, świadczą o dalszym potencjale rozwoju tego sektora.

Na korzyść deweloperów dodatkowo będzie działać tzw. „Ustawa rolna”, która znacząco ograniczy pozyskiwanie nowych terenów pod inwestycje. Przy utrzymującym się wysokim poziomie popytu może też spowodować podwyżkę stawek czynszów w obiektach magazynowych. – komentuje Anna Staniszewska, Dyrektor Działu Analiz Rynkowych i Doradztwa, BNP Paribas Real Estate Poland, Europa Środkowo - Wschodnia.

Ustawa z dnia 31 marca 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa weszła w życie 30 kwietnia 2016 r. Jej zapisy mają na celu, poza kilkoma wyjątkami, wstrzymać sprzedaż państwowych gruntów rolnych oraz znacząco ograniczyć obrót prywatnymi nieruchomościami gruntowymi o przeznaczeniu rolnym.

Według ekspertów z BNP Paribas Real Estate Poland prognozy dla sektora logistycznego i magazynowego w Polsce są optymistyczne i nie widać większych turbulencji na horyzoncie.