Mazowieckie pozostaje najatrakcyjniejszym województwem pod względem przedsięwzięć inwestycyjnych, w czołówce wyróżnionych przez raport Szkoły Głównej Handlowej regionów, znalazły się także dolnośląskie, śląskie, małopolskie i pomorskie.

– Wyniki badań są zgodne z przekazywanymi przez PAIH ofertami lokalizacyjnymi, przy czym w porównaniu z rokiem ubiegłym zanotowaliśmy 45% wzrost ich liczby. Najwięcej ofert przekazaliśmy z woj. śląskiego, dolnośląskiego oraz wielkopolskiego. Małopolskie zanotowało zaś największy wzrost przekazywanych ofert lokalizacyjnych – prawie 180% r/r/, a woj. śląskie - 110% – zauważa wiceprezes PAIH Krzysztof Senger.

Raport „Atrakcyjność inwestycyjna regionów Polski 2017” przygotowany przez SGH na zlecenie PAIH opisuje nie tylko 16 polskich województw, ale także - jako jedyny w Polsce - prezentuje wewnętrzne zróżnicowanie ich atrakcyjności. Zgodnie z autorami publikacji atrakcyjność województwa wykazuje duży związek z poziomem jego rozwoju gospodarczego. Dlatego też wyróżnili następujące województwa: mazowieckie, dolnośląskie oraz śląskie, małopolskie oraz pomorskie –  Mazowieckie od 6 lat utrzymuje najwyższe klasy atrakcyjności dla wszystkich rodzajów inwestycji przemysłowych i usługowych – podkreśla prof. Hanna Godlewska-Majkowska, która kierowała pracami nad publikacją.

Jak zauważają autorzy badania wszystkie województwa posiadają lokomotywy rozwoju w postaci dużych miast lub dawnych miast wojewódzkich. Atrakcyjne są także ośrodki przemysłowe i centra turystyczne. Zauważają również, że w skali lokalnej ważną rolę w kształtowaniu atrakcyjności inwestycyjnej odgrywają podstrefy ekonomiczne, szczególnie, jeśli towarzyszą im inne formy wspierania przedsiębiorczości (parki naukowo-techniczne, inkubatory przedsiębiorczości). Autorzy raportu podkreślają, że specjalne strefy ekonomiczne przyczyniają się do kształtowania rzeczywistej atrakcyjności inwestycyjnej w skali lokalnej, jeśli towarzyszą im inne formy wspierania przedsiębiorczości (parki naukowo-techniczne, inkubatory przedsiębiorczości). Wpływ SSE jest szczególnie widoczny w województwie dolnośląskim, które posiada najlepiej wykształconą sieć lokalizacji dla przemysłu i usług dla biznesu. –  W zróżnicowaniu atrakcyjności inwestycyjnej regionów kryje się także siła. Od lat notujemy wzrost liczby lokalnych klastrów i hubów. Niemniej musimy pamiętać, że bez rozwijania atrakcyjności trudniej jest przyciągnąć potencjalnego inwestora – przekonuje wiceprezes K. Senger.

Raport jest jedynym w kraju źródłem informacji o zróżnicowaniu wewnętrznym atrakcyjności inwestycyjnej polskich regionów na poziomie powiatów i gmin, z zachowaniem porównywalności dla okresu kilkuletniego oraz w różnych podziałach regionalnych. Bardzo dużą wartością  publikacji jest wykorzystanie danych zgromadzonych bezpośrednio przez partnerów regionalnych Agencji, co czyni ją niezwykle miarodajnym źródłem informacji o potencjale inwestycyjnym Polski. Ważną wskazówką dla inwestorów może być ponadto lista tzw. sektorów wysokich szans i sektorów strategicznych, ustalona przez PAIH przy współpracy z samorządami wojewódzkimi:

Tzw. sektory wysokich szans:

 •     dolnośląskie – motoryzacyjny, elektromaszynowy, high-tech, BPO
 •     kujawsko-pomorskie – elektroniczny, elektromaszynowy, chemiczny, spożywczy
 •     lubelskie – elektroniczny, elektromaszynowy, chemiczny, spożywczy
 •     lubuskie – elektroniczny, elektromaszynowy, chemiczny, spożywczy
 •     mazowieckie – spożywczy, budowlany, BPO
 •     opolskie – spożywczy, chemiczny, budowlany
 •     podlaskie – spożywczy, maszynowy, turystyczny
 •     podkarpackie – lotniczy, informatyczny, odlewniczy
 •     śląskie – motoryzacyjny, BPO, IT, turystyczny, inwestycji ekologicznych i energetyki odnawialnej (OZE)
 •     pomorskie - BPO/SSC/BSS, energetyki, ICT, logistyki, chemia lekkiej, motoryzacji
 •     świętokrzyskie – metalowy, budowlany, leczniczo-uzdrowiskowo-rehabilitacyjny
 •     warmińsko-mazurskie –  rolno-spożywczy, drzewny, turystyczny, wyrobów gumowych, energetyki odnawialnej
 •     wielkopolskie – motoryzacyjny, BPO, logistyczny


Sektory strategiczne:

 •     łódzkie –  nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo), zaawansowane materiały budowlane, medycyna, farmacja, kosmetyki, energetyka, w tym odnawialne źródła energii, innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze, media, informatyka i telekomunikacja,
 •     małopolskie –  biotechnologia, energia zrównoważona, ICT/BPO/SSC, przemysł chemiczny, przemysł metalowy, produkcja maszynowa i elektroniczna, przemysły kreatywne i turystyczny,
 •     zachodniopomorskie –  usługi przyszłości (ICT, KPO, B+R), działalność morska i logistyka, przemysł metalowo-maszynowy, biogospodarka (sektor drzewno-meblarski, sektor rolno-spożywczy, energetyka odnawialna, zielona chemia), turystyka i zdrowie.


Konferencja, podczas której przedstawione został raport odbyła się 14 grudnia. W badaniu uczestniczyło ok. 160 instytucji okołobiznesowych działających na terenie wszystkich województw.