Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii (MRPiT) prowadzi prace, które mają na celu pozyskania ok. 1,5 mld zł z Krajowego Planu Odbudowy (KPO) na uzbrojenie terenów pod inwestycje. – poinformował wiceminister rozwoju, pracy i technologii Grzegorz Piechowiak. Pozwoli to na przygotowanie nawet do 4 tys. ha powierzchni pod nowe przedsięwzięcia.

– W omawianym obecnie Krajowym Planie Odbudowy zaplanowaliśmy około 1,5 mld zł, które będą wydatkowane przez specjalne strefy ekonomiczne na uzbrojenie terenów pod inwestycje. Dzięki temu, strefy we współpracy z samorządami będą mogły efektywnie przygotować nowe parki inwestycyjne. – powiedział Piechowiak.

Krajowy Plan Odbudowy (KPO) to kompleksowy program reform i projektów strategicznych. Jego celem jest wzmocnienie odporności gospodarczej i społecznej oraz budowa potencjału polskiej gospodarki na przyszłość.