Zakończenie prac uzbrojeniowych na terenie strefy ekonomicznej Radzikowice-Goświnowice przeciągnie się do końca roku.

Kończą się prace przy uzbrojeniu terenu strefy ekonomicznej Radzikowice-Goświnowice. Trwające od lutego ubiegłego roku roboty obejmują 156 ha obszar przy obwodnicy Nysy. Prace podzielone na dwa etapy zakładały w znacznej części prace podziemne.

– Jesteśmy na końcowym etapie wykonania całości uzbrojenia podziemnego. Wszystkie sieci, zarówno kanalizacji sanitarnej, jak i deszczowej oraz sieć wodociągowa, elektryczna i oświetleniowa oraz teletechniczna są praktycznie wykonane. Jesteśmy teraz na etapie budowy dróg, chodników oraz ścieżek rowerowych. – mówił Roman Mnich, naczelnik wydziału rozwoju infrastruktury w urzędzie miejskim w Nysie.