Grupa rolników ze wsi Tylice oddali Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad grunty pod budowę obwodnicy. Nie otrzymali oni jednak gruntów zamiennych, choć w pobliżu znajduje się kilkaset hektarów wydzierżawianych przez KOWR.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad odebrała rolnikom grunty pod budowę

Sporne grunty rolne użytkuje spółka Ziemar ze Szwarcenowa. Jej zasobami zainteresowani są nie tylko rolnicy, ale także gmina Nowe Miasto Lubawskie. Sprawa jest doskonale znana Izbie Rolniczej w Nowym Mieście Lubawskim oraz KOWR w Olsztynie. Rolnicy ze wsi Tylice postanowili zgłosić zapotrzebowanie na ziemię instytucjom rolniczym. Niestety, dzierżawca jest nieugięty.