Jak przekonać inwestorów, by chcieli lokować swoje przedsięwzięcia na terenie danej gminy?

Niektóre samorządy mają na to doskonałą receptę - kompleksowo przygotowują grunty pod inwestycje. Staje się to o tyle łatwiejsze, że do wzięcia są miliony złotych unijnych dotacji na ten cel.
Drogi i wodociągi

Problemy z pozyskaniem atrakcyjnych inwestorów mają zwłaszcza mniejsze miasta, położone daleko od wielkich aglomeracji i nie najlepiej z nimi skomunikowane. Mimo wysiłków wójtów i burmistrzów, którzy starają się promować swoje miejscowości, zainteresowanie ze strony biznesu jest znikome. Duże firmy lokują swoje siedziby w dużych miastach lub w miejscowościach położonych w ich bliskim sąsiedztwie. więcej na rp.pl >>>