Wojewoda mazowiecki uchylił decyzję prezydent Warszawy o wstrzymaniu budowy biurowca Senatorska Investment. To jednak nie koniec.
 

Kilka tygodni temu wybuchła afera związana z budową biurowca przy ul. Senatorskiej przez firmę Senatorska Investment. Wątpliwości budził fakt, że decyzję o pozwolenie na budowę wydała naczelnik śródmiejskiego wydziału architektury, która jest również matką jednego z autorów projektu. Prezydent Gronkiewicz-Waltz wydała w związku z tym decyzję o wstrzymaniu budowy.

Inwestor odwołał się do wojewody mazowieckiego. "Rzeczpospolita" cytuje wojewodę Jacka Kozłowskiego: "Miasto nie uprawdopodniło wystarczająco, że pozwolenie może być wadliwe". Jednocześnie wojewoda poradził inwestorowi wstrzymanie prac do wyjaśnienia sytuacji oraz potwierdził kontynuuację badania sprawy pozwolenia na budowę.

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej".