Ministerstwo finansów zaproponowało, żeby Fundusz Kościelny były finansowany nie z budżetu centralnego, ale z odpisów obywateli z podatku PIT. Samorządy są oburzone tym pomysłem. 

Projekt zmiany ustawy był dyskutowany na wczorajszym posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Centralnego. Zakłada, że Fundusz Kościelny będzie finansowany z odpisów z podatku PIT. Rząd zakłada, że w 2014 r. takich odpisów może być ok. 210 mln zł, a w 2022 r. już ok. 345 mln zł. Oznacza to również mniejsze wpływy do budżetu państwa i samorządów: w 2014 r. odpowiednio o 116 mln zł i 92 mln zł, a w 2022 r. o 190 mln zł i 154 mln zł.

Samorządy uważają, że jest to kolejny zamach na lokalne finanse. "Rzeczpospolita" cytuje Andrzeja Porawskiego, dyrektora biura Związku Miast Polskich: "Dotychczas nie mieliśmy z Funduszem Kościelnym nic wspólnego. Po zmianach mamy się do niego dołożyć w postaci niższych wpływó z podatku PIT. To zupełnie niezrozumiałe".

Więcej w dzisiejszej "Rzeczpospolitej".