Private equity z całej Europy wzięły na celownik firmy znad Wisły. Głównie z farmacji, ochrony zdrowia, handlu i dóbr konsumpcyjnych.

Różowo nie jest — to wniosek z raportu firmy doradczej Roland Berger, która przepytała ponad 860 przedstawicieli sektora private equity w całej Europie. Ponad 70 proc. respondentów spodziewa się zastoju. Uważają, że w tym roku liczba fuzji i przejęć z udziałem firm private equity w Europie spadnie lub w najlepszym wypadku będzie taka sama jak w 2011 r.

więcej >>