Wskaźnik PMI nie wróży spowolnienia w polskiej gospodarce.

Obliczony przez bank HSBC oraz firmę analityczną Markit wskaźnik wzrósł w styczniu do 55,2 pkt. To największy wzrost od 2012 roku. Wskaźnik wzniósł się z 52,8 pkt. w grudniu 2014 roku. To oznacza wzrost aktywności w przemyśle. "Rzeczpospolita" cytuje Wiktora Wojciechowskiego, głównego ekonomistę Plus Banku: "Gdyby w kolejnych miesiącach PMI utrzymał się na odnotowanym w styczniu poziomie, jego średnia wartość w I kw. byłaby zbliżona do średniej z I kw. 2014 r. na poziomie 55,1 pkt., gdy PKB wzrósł o 3,4 proc. rok do roku".

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Rzeczpospolitej".