O ok. 190 ha mają się powiększyć tereny Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE) – Wałbrzyskiej i Katowickiej – w woj. opolskim. Grunty te cieszą się dużym zainteresowaniem firm. Część z nich przygotowywano pod potrzeby konkretnych inwestorów. więcej na onet.pl>>>