Władze Kielc, Morawicy, Chmielnika i sejmiku województwa chcą dążyć do przekształcenia terenów pod inwestycje w Obicach i Grabowcu. Wcześniej miało tam powstać lotnisko. Kluczowa dla przekształcenia ma być budowa łącznika pomiędzy drogą powiatową w kierunku Pińczowa i wojewódzką w kierunku Buska-Zdroju.

Blisko 600-hektarowy teren w Obicach i Grabowcu kiedyś przeznaczony pod budowę lotniska, dziś ma szansę stać się jednym z największych obszarów inwestycyjnych w Europie.
 
W zamian za przekazanie terenu samorządowi województwa właściciel, czyli miasto Kielce miało otrzymać działkę przy ulicy Langiewicza. Okazuje się jednak, że zamiany nie będzie.
 
– To nasze przedsięwzięcie, będzie przedsięwzięciem wspólnym, a pierwszym etapem do uruchomienia tych Obic, jako terenu pod inwestycje i udostępnienia przedsiębiorcom, będzie wybudowanie drogi. – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.