Ograniczona podaż ziemi powoduje, że wiele osób chce zainwestować w grunty. W przypadku ziemi rolnej możliwości inwestycyjne są znacznie ograniczone ustawowo. Co prawda szykowana jest nowelizacja przepisów, ale czy spełni ona oczekiwania rynku?

Nabycie przez bliskie osoby

Przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1405 z późn. zm.) w sposób istotny ograniczają obrót ziemią rolną. Bez problemu można handlować praktycznie jedynie gruntami o powierzchni mniejszej niż 0,3 ha (art. 1a ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) – dalej limit powierzchni. Większe grunty może natomiast co do zasady nabywać jedynie rolnik indywidualny. Istnieje tu jednak szereg wyjątków. więcej na rp.pl >>>