Inwestycje w grunty rolne wciąż należą do najbezpieczniejszych. Warto się nimi teraz zainteresować, ponieważ nie będą już tanieć.

Inwestycje w ziemie rolne mogą przynieść nawet kilkadziesięcioprocentowy zwrot kapitału rocznie. "Puls Biznesu" cytuje Daniela Puchalskiego, dyrektora działu obsługi gruntów inwestycyjnych w Jones Lang LaSalle: "Będzie rósł popyt na grunty, a wraz z nim ceny ziemi rolnej, więc tańszej możliwości inwestowania niż teraz już nie będzie".

Dodatkowo od maja 2016 r. rynek neiruchomości rolnych zostanie otwarty dla cudzoziemców, co prawdopodobnie spowoduje wzrost aktywności na tym rynku i wzrost cen. Inwestycje w ziemie mają tę zaletę, że jedyną opłatę jaką trzeba od niej zapłacić jest podatek rolny.  Przy wyborze działki do inwestycji należy podjąć decyzję, czy będzie to ziemia pod uprawę, czy do przekształcenia w grunt inwestycyjny lub budowlany.

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Pulsu Biznesu".