Grunty są specyficzną kategorią aktywów, ponieważ ze względu na swe przeznaczenie jednostka może zaliczyć je do środków trwałych, inwestycji lub towarów.

Grunty są częściami powierzchni ziemskiej, stanowiącymi odrębny przedmiot własności. Wchodzą one – obok budynków trwale związanych z gruntem oraz praw ich własności – w skład nieruchomości (art. 46 §1 i art. 50 k.c.). Na gruncie prawa bilansowego, w zależności od przeznaczenia w chwili zakupu, grunty mogą stanowić... czytaj więcej na rp.pl >>>