Dotacje na uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych, pod kątem potrzeb zgłaszanych przez mały i średni biznes, będą mogły otrzymać gminy tworzące Warszawski Obszar Funkcjonalny. A to za sprawą działania 3.3.1 programu województwa mazowieckiego i konkursu ogłoszonego przez MJWPU.

Zgodnie z regulaminem konkursu nabór wniosków zostanie przeprowadzony w okresie od 28 lutego do 31 maja. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie projektów w ramach konkursu są jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia z obszaru realizacji ZIT WOF (zintegrowane inwestycje terytorialne, warszawski obszar funkcjonalny). więcej na rp.pl >>>