Ministerstwo Skarbu nie jest zadowolone z ofert kupna Polskiego Holdingu Nieruchomościowego. Teraz zrezygnuje ze sprzedaży lub przeczeka zainteresowanych.

Resort, który planował sprzedaż 73 proc. akcji PHN, poinformował o zamknięciu data roomu i nie wpłynięciu żadnych wezwań. O sprzedaży mówiło się od stycznia, zaś media informowały o zainteresowaniu funduszu Griffin Group oraz Europejskiego Centrum Inwestycji (ECI). Obecnie MSP nadal deklaruje chęć sprzedaży w przypadku przedstawienia interesującej oferty.

"PB" cytuje osobę zbliżoną do transakcji: "Lakoniczny komunikat MSP to albo zawoalowany sposób poinformowania o fiasku drugiego etapu prywatyzacji PHN, albo próba wywarcia nacisku na zainteresowanych. MSP nie wysłało do zainteresowanych żadnego komunikatu. Jednak propozycje cenowe obu oferentów znacznie odbiegają od oczekiwań skarbu".

Więcej w dzisiejszym wydaniu "Pulsu Biznesu".