Od 2 października inwestorzy chcący wziąć udział w negocjacjach, a następnie wybudować i eksploatować nowe parkingi, mogą się zgłaszać do stołecznego ratusza. Warszawa wraz z partnerem prywatnym zbuduje wielopoziomowe podziemne parkingi.

Zgłaszanie się do postępowania na wybór partnera prywatnego, który zaprojektuje, wybuduje i będzie eksploatował podziemne parkingi w Warszawie upływa 28 listopada. Ocenia się że negocjacje zakończą się w 2013 roku, a w kolejnym roku wybrany partner prywatny będzie zdobywać pozwolenia na budowę.

- Przewidujemy, że budowa pierwszych parkingów mogłaby się zacząć w 2015 r. - mówi Jarosław Kochaniak, wiceprezydent Warszawy.

Warszawa proponuje inwestorom 8 lokalizacji, z których wybrać mogą od jednego (dwóch, jeśli wybrany będzie pl. Wilsona) do sześciu miejsc, w których wybudują parkingi podziemne. Zgodnie z planami miasta, każdy z parkingów będzie posiadał od 120 do 1000 miejsc parkingowych. Dzięki realizacji tej inwestycji, w Warszawie może powstać łącznie nawet 2500 nowych podziemnych miejsc parkingowych.

Zaproponowane lokalizacje to: pod placem Powstańców Warszawy – od 300 do 420 miejsc parkingowych, pod placem Trzech Krzyży – od 300 do 460 miejsc parkingowych, w okolicach placu Wilsona – pod ulicą Słowackiego – od 120 do 150 miejsc parkingowych, pod ulicą Emilii Plater – od 200 do 740 miejsc parkingowych, przy ulicy Wybrzeże Gdańskie pomiędzy ulicą Bugaj i ulicą Mostową – od 250 do 400 miejsc parkingowych, pod placem Konstytucji – od 400 do 1000 miejsc parkingowych, pod placem Bankowym – od 250 do 900 miejsc parkingowych, pod Rynkiem Mariensztackim – od 200 do 256 miejsc parkingowych.

Po wybudowaniu parkingów, partner prywatny będzie zarządzać nimi przez cały okres trwania umowy koncesji. Jego wynagrodzeniem będzie prawo do czerpania korzyści z działalności parkingowej oraz dopuszczanej działalności usługowej w wybudowanych obiektach. Całe przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków koncesjonariusza, a miasto nie dołoży do niego z własnego budżetu.

Ostateczny zakres umowy zawartej między miastem a podmiotem prywatnym zostanie sprecyzowany w Opisie Warunków Koncesji. Dokument ten powstanie po negocjacjach i będzie dla inwestorów podstawą do przygotowania ostatecznych ofert. Zaproszenie do składania ostatecznych ofert otrzymają tylko te firmy, które odpowiedzą na dzisiejsze ogłoszenie i złożą poprawne wnioski o zawarcie umowy koncesji. Spośród wszystkich oferentów wybrany zostanie tylko jeden podmiot, z którym podpisana będzie umowa koncesji. Postępowanie prowadzone będzie w trybie Ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Głównym celem budowy parkingów podziemnych w Warszawie jest uwolnienie przestrzeni publicznej z istniejących parkingów naziemnych i parkowanych na nich pojazdów. Ponadto, usprawnią i poprawią one warunki parkowania w centrum stolicy oraz wzrośnie bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Dzięki nowym parkingom zmniejszy się także emisja spalin oraz koszty eksploatacji pojazdów poprzez ograniczenie zbędnego ruchu samochodów w poszukiwaniu miejsca parkingowego.

W ramach prowadzonego postępowania wyłoniony zostanie jeden koncesjonariusz, którego oferta zdobędzie największą liczbę punktów. Inwestorzy oceniani będą pod kątem okresu obowiązywania koncesji, liczby miejsc parkingowych, liczby lokalizacji parkingowych objętych treścią oferty oraz terminu wykonania przedmiotu koncesji (czyli terminu wybudowania parkingów).

Do negocjacji mogą zgłaszać się inwestorzy spełniający określone wymagania, w tym posiadający odpowiednie kwalifikacje techniczne, tj. w ciągu ostatnich 5 lat wybudowanie co najmniej 1 wielopoziomowego parkingu podziemnego na min. 200 miejsc parkingowych, zarządzanie co najmniej 2 płatnymi parkingami podziemnymi na min. 200 miejsc parkingowych oraz zaprojektowanie co najmniej 1 wielopoziomowego parkingu podziemnego na min. 200 miejsc parkingowych i który został oddany do użytkowania. Podmioty zgłaszające się do negocjacji powinny też wykazać zdolność kredytową lub posiadać środki w wysokości 50 000 000zł.