Departament Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w ramach prac Platformy PPP planuje opracowanie publikacji dotyczącej kontraktowania usług doradczych dla projektów ppp w Polsce. W związku z projektem czeka na opinie dotyczące usług doradczych. 

Jak pisze na swojej stronie ministerstwo rozwoju regionalnego, przez projekt ppp należy rozumieć przedsięwzięcia realizowane w oparciu o ustawę z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno – prywatnym oraz ustawę z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi. Celem dokumentu będzie analiza zagadnień związanych z procesem  wyboru doradcy do projektu ppp wraz z rekomendacjami korzystnych dla strony publicznej rozwiązań. Publikacja Platformy PPP akcentować będzie przeszkody i problemy jakie napotkać mogą podmioty zamawiające usługi doradcze, niekiedy z odwoływaniem się do konkretnych postępowań o zamówienie publiczne, ale bez wskazywania konkretnych zamawiających.

W związku z opracowaniem dokumenty MRR opublikowało ankietę na temat zadowolenia podmiotów publicznych z dotychczasowych doświadczeń w korzystaniu z profesjonalnego doradztwa zewnętrznego przy projektach ppp. Opinie zostaną zaprezentowane zbiorczo i anonimowo w publikacji Platformy PPP w celu ukazania praktycznych wskazówek dla zamawiających usługi doradcze dla projektów ppp.  Ankieta dostępna jest na stronie ppp.gov.pl.