Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza przedstawicieli podmiotów publicznych na konferencję „Nasze doświadczenia. Projekty ppp realizowane przez Członków Platformy PPP” poświęconą praktycznym aspektom przygotowania, zamknięcia finansowego i zarządzania projektem ppp.

Konferencja, która jednocześnie będzie stanowić podsumowanie 5 lat działania ministerstwa w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego, odbędzie się 15 grudnia w siedzibie resortu rozwoju.

Podczas konferencji ministerstwo podzieli się doświadczeniami związanymi ze świadczeniem usług publicznych z wykorzystaniem ppp, jakie zdobyło w trakcie realizacji ponad 10 projektów ppp przez członków Platformy PPP. Doświadczenia zebrano na różnych etapach przygotowania inwestycji: od przygotowania projektu ppp przez zamknięcie finansowe do zarządzania umową. Rejestracja do 11 grudnia.