25 listopada w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się kolejna konferencja z cyklu "Akademia PPP w praktyce". Przedstawiciele samorządów, eksperci oraz przedstawiciele sektora prywatnego będą dyskutować na temat możliwości płynących z Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, jako modelu finansowania inwestycji samorządowych.

Jak pokazują zagraniczne doświadczenia, z których część zostanie zaprezentowana podczas spotkania, model PPP może przynieść kompleksowe korzyści i oszczędności na poziomie 20 proc.względem tradycyjnych modeli realizacji zadań publicznych.

Potrzeby inwestycyjne samorządów terytorialnych są z reguły niewspółmierne do ich możliwości finansowych. Nie wszystkie potrzeby zostały zaspokojone lub mają szansę na środki unijne. Partnerstwo Publiczno-Prywatne jawi się jako szansa na dalszy, bezpieczny i efektywny rozwój samorządu przy wsparciu zasobów i kompetencji partnera prywatnego.

Przemyślane nakłady na modernizację infrastruktury pozwalają ograniczyć bieżące wydatki związane z jej eksploatacją i utrzymaniem. Często uzyskane oszczędności kompensują poniesione nakłady. Rosnąca jakość życia to w dalszej perspektywie wyższe wpływy do samorządowych budżetów.

Jak wskazują liczne przykłady z zagranicy oraz polskie pionierskie doświadczenia, Partnerstwo Publiczno - Prywatne może być panaceum na naglące potrzeby m.in. ochrony zdrowia (szpitale, domy opieki), oświetlenia ulicznego i drogowego, oświaty czy lokalnej administracji.

Konferencja organizowana przez firmy Warbud S.A., Philips Lighting Poland Sp. z o.o, kancelarię CMS oraz wspierana przez patronów Górnośląski Związek Metropolitalny oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń a także zadania pytań doświadczonym praktykom.