Trwa postępowanie na wybór partnera prywatnego dla pilotażowego projektu "Przebudowa i utrzymanie dróg wojewódzkich w Województwie Dolnośląskim",  wspieranego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w ramach Platformy PPP. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu upłynął 9 czerwca, a do opuszczenia do udziału w dialogu konkurencyjnym złożono w terminie 10 wniosków.

Dziesięć firm weźmie udział w dialogu konkurencyjnym. Do tego etapu dopuszczono takie firmy jak: Budimex D, Mota-Engil Central Europe PPP 2, IDS-BUD S.A. (Lider Konsorcjum) i Autostrada Mazowiecka Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum), Berger Bau, VIA North (Lider Konsorcjum) z VINCI SA (Partner Konsorcjum), Tilton Investments,     PL INFRA, Strabag – Projekt, Brooklet Investments oraz Aldesa Development.

Obecnie Dolnośląskie Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu przystąpiły do sprawdzania treści złożonych wniosków w odniesieniu do warunków określonych w ogłoszeniu o zamówieniu.