W dniach 8-9 sierpnia odbyła się III, ostatnia już tura dialogu konkurencyjnego w postępowaniu na wybór partnera prywatnego do wykonania projektu "Budowa oraz eksploatacja drogi stanowiącej połączenie komunikacyjne z terenem inwestycyjnym Tucznawa w Dąbrowie Górniczej". Podczas spotkania przedstawiciele lokalnych władz oraz partnerzy prywatni ustalali szczegóły projektu umowy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego.  

23 sierpnia uczestnikom dialogu przekazano ostateczną wersję dokumentów i zaproszono do składania ofert. Wśród wymienionych dokumentów znalazły się: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, Program Funkcjonalno-Użytkowy, Wymagania dotyczące eksploatacji i utrzymania, Umowa użyczenia pasa drogowego, Obniżki, Wynagrodzenie, Projekt umowy, Podział zadań i ryzyk.

Termin składania ofert upływa 30 listopada. Kolejnym etapem będzie badanie i ocena złożonych ofert w celu wyboru najkorzystniejszej z nich.