Zabytkowy pałac w Skrzynce, gmina Lipiany, działki nr 71/11, 178/5 i 178/6

Informacje o ofercie

Nazwa oferenta:
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
ID oferty:
0111755
Kategoria:
Grunty
Adres:
74-240 Lipiany
Województwo:
Zachodniopomorskie
Typ oferty:
Przetarg
Data przetargu:
2023-10-03
Typ terenu:
budowlany, inny
Powierzchnia (m2):
23 121
Cena:
256 422 PLN
Cena za m2:
11.09 PLN
Przeznaczenie:
Inne
Zagospodarowanie:
zabudowany
Dojazd:
droga asfaltowa
Typ ogłoszenia:
Urząd/Instytucja publiczna
Data dodania:
2023-04-14
Data aktualizacji:
2023-09-19

Kontakt

User avatar
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
Renata Borto
918144265
Wyślij pytanie Inne Ogłoszenia Oferenta

Opis oferty

W siedzibie Sekcji Zamiejscowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pyrzycach ul. Warszawska 95, 74-200 Pyrzyce w dniu 03.10.2023 r. o godz. 09.00 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej zabudowanej wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, położonej na terenie gminy Lipiany, obręb Skrzynka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 71/11, 178/5 i 178/6 o ogólnej pow. 2,3121 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość położona jest w obrębie ewidencyjnym Skrzynka, w odległości około 4 km od siedziby gminy Lipiany. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. W odległości około 1,5 km znajduje się Jezioro Lipiańskie. Pałac i park dworski wpisany do rejestru zabytków nieruchomych Województwa Zachodniopomorskiego pod numerem A-33. Droga biegnąca w poprzek nieruchomości utwardzona płytami jumbo, na południe od drogi teren utwardzony kostką betonową.

Przeznaczenie nieruchomości:

Zgodnie z aktualnie obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Lipiany, uchwalonym uchwałą Nr XXI/ 167/2008 r. Rady Miejskiej w Lipianach z dnia 01 grudnia 2008 r.: działka nr 71/11 — obręb Skrzynka gmina Lipiany, położona jest na terenie  oznaczonym w studium symbolem „RU" tereny obsługi produkcji gospodarstwach rolnych, hodowlanych z dopuszczeniem adaptacji dla potrzeb produkcji i usług oraz działki o nr ewid.  gr. 178/5; 178/6 — obręb Skrzynka gmina Lipiany, położone są na terenie oznaczonym w studium symbolem: „MW”- tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z towarzyszeniem usług.

Dodatkowe informacje o nieruchomości będącej przedmiotem ogłoszenia można uzyskać w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Pyrzycach tel. 91 81 72 354 oraz w Oddziale Terenowym KOWR w Szczecinie tel. 91 81 44 265.

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

User logo
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie
Renata Borto
918144265
Inne Ogłoszenia Oferenta

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów