Działki inwestycyjne w gminie Łapy 1,45 ha

Informacje o ofercie

ID oferty:
0111214
Kategoria:
Grunty
Adres:
Łapy, Szołajdy
Województwo:
Podlaskie
Typ oferty:
Przetarg
Data przetargu:
2021-09-10
Typ terenu:
inwestycyjny
Powierzchnia (m2):
14 497
Cena:
494 000 PLN
Cena za m2:
34.08 PLN
Przeznaczenie:
Przemysł
Zagospodarowanie:
pusty
Dojazd:
droga asfaltowa
Media:
prąd, woda, kanalizacja, telefon/internet
Typ ogłoszenia:
Osoba fizyczna
Data dodania:
2021-07-06
Data aktualizacji:
2021-07-06

Opis oferty

Burmistrz Łap ogłasza piąty, ograniczony pisemny przetarg na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy.

1. Przedmiot przetargu.
1.1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy do dnia 14.03.2090 r., położonych na terenie Podstrefy Łapy Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy, Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN, oznaczonych numerami geodezyjnymi:

1.2. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w Białymstoku IX Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr BI1B/00193318/9.
1.3. Do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, wg stawki obowiązującej w terminie zapłaty (aktualna stawka podatku VAT wynosi 23%).
1.4. Nieruchomości wolne są od długów, ciężarów oraz roszczeń osób trzecich. 
1.5. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości położone są na obszarze przeznaczonym pod działalność produkcyjną i usługową, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, usługi transportowe, rzemiosło i inne usługi. Na terenie tym dopuszcza się lokalizację przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, a ponadto lokalizowanie infrastruktury technicznej, dróg dojazdowych, parkingów i garaży niezbędnych do obsługi obszaru. Szczegółowe warunki zabudowy określone są w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Łapach nr XIV/81/03 z dnia 31 października 2003 r., (opublikowanego w Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z dnia 19 listopada 2003 r. Nr 118, poz. 2197).

Bliższych informacji można uzyskać w Referacie Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Łapach, telefonicznie 85 715 22 51 w. 302, 303 lub w Ośrodku Przedsiębiorczości w Łapach przy ul. gen. Wł. Sikorskiego 22A, tel. 85 814 19 20.

Kontakt

Skontaktuj się z oferentem

Zaloguj się aby móc wysłać pytanie.
Nie masz jeszcze konta? Zarejestruj się

ogłoszenia terenów inwestycyjnych

Dodaj ogłoszenie

Tereny inwestycyjne - prezentacje Oferentów