Rada Nadzorcza Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. (PHN S.A.) podjęła uchwałę o powołaniu Artura Lebiedzińskiego na prezesa obecnej kadencji Zarządu.

Artur Lebiedziński  pełnił obowiązki prezesa od 7 września 2013 r., do czego został oddelegowany uchwałą Rady Nadzorczej na okres nie dłuższy niż 3 miesiące (zgodnie z art. 383 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych). Wcześniej, od 26 czerwca 2013 r., zasiadał w Radzie Nadzorczej PHN S.A. W dniu 27 listopada 2013 r. złożył rezygnację z pełnionej w Radzie funkcji.

- Artur Lebiedziński od momentu delegowania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu dał dowód swojej kompetencji i odpowiednich kwalifikacji. Jestem przekonany, że Rada podjęła właściwą decyzję. Grupa PHN jest kierowana przez osobę o rozległym doświadczeniu zarówno na rynku nieruchomości jak i finansowym – mówi Józef Banach, Przewodniczący Rady Nadzorczej PHN S.A.

Artur Lebiedziński jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. W 2003 roku ukończył International Institute for Management Development (IMD) w Lozannie, gdzie uzyskał tytuł MBA.  Od 2007 roku zarządzał OMNICAPITAL świadczącym usługi bankowości inwestycyjnej i doradztwa finansowego w projektach fuzji i przejęć oraz pozyskania kapitału własnego i dłużnego, wcześniej w latach 2006-2007 pełnił funkcję Dyrektora oraz Współzarządzającego w Societe Generale, gdzie był odpowiedzialny za pozyskanie i przeprowadzenie transakcji finansowania strukturalnego i dłużnego dla głównych linii biznesowych Societe Generale w Polsce. W latach 2004-2006 pełnił funkcję Dyrektora w CA IB InvestmentBank, gdzie zarządzał projektami doradztwa finansowego realizowanymi w obszarze bankowości inwestycyjnej przez CA IB, a w latach 2001-2002 pełnił funkcję Managera w Banc of America Securities w Londynie.

- Chciałbym podziękować Radzie Nadzorczej za okazane zaufanie i uznanie dla wysiłków ostatnich miesięcy. Wspólnie z Zarządem dołożymy wszelkich starań aby kontynuować działania podjęte w zakresie  realizacji celów strategicznych Grupy Kapitałowej Polskiego Holdingu Nieruchomości  i  przyczynić się do jej dalszego efektywnego rozwoju  - mówi Artur Lebiedziński.