24 stycznia 2020 roku w Sangate Hotel Airport w Warszawie odbędzie się Wielka Gala „Sylwetki i Marki 30-lecia Wolności RP”. 

Jest to wydarzenie niezwykle ważne i cenione w środowisku przedsiębiorców i samorządowców, które realizowane jest przy wsparciu merytorycznym Urzędów Marszałkowskich, Wojewódzkich oraz organizacji branżowych. 

Już po raz dziewiąty zostaną przyznane nagrody dla osób i podmiotów zasłużonych dla rozwoju polskiej gospodarki. Organizatorem tego wydarzenia jest Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców, której jednym z celów jest budowanie rozpoznawalności polskich marek oraz promowanie i pokazywanie ich dokonań.