7 lipca odbędzie się prezentacja raportu „20 lat inwestycji francuskich w Polsce”. Dokument został przygotowany przez Francuską Izbę Przemysłowo-Handlową w Polsce (CCIFP) i firmę doradczą KPMG.

Raport zaprezentowany zostanie podczas konferencji prasowej, która odbędzie się o godz. 9.30 w hotelu Mercure Grand. Po konferencji prasowej odbędzie się debata na temat szans i perspektyw rozwoju inwestycji zagranicznych w Polsce z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz przedstawicieli francuskiego biznesu m.in. Auchan, Lafarge, Pernord Ricard.

Raport jest pierwszą od 20 lat publikacją zawierającą szczegółowe dane na temat francuskich inwestycji w Polsce i wymiany handlowej. Prezentuje wyniki badania przeprowadzonego wśród kadry zarządzającej największych francuskich przedsiębiorstw na temat klimatu inwestycyjnego, oceny polskiej gospodarki oraz perspektyw rozwoju i planów na przyszłość.