Konferencja o klimacie inwestycyjnym w Polsce, która miała odbyć się w lutym, została przeniesiona na 3 marca.

W trakcie spotkania zostaną zaprezentowane wyniki badania klimatu inwestycyjnego w Polsce oraz przeprowadzony raport dotyczący usług świadczonych przez PAIiIZ. Podczas wydarzenia przedstawiciele izb bilateralnych oraz inwestorzy zagraniczni przyjrzą się pozycji Polski jako miejsca atrakcyjnego dla lokowania kapitału oraz roli zachęt inwestycyjnych w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych.

Spotkanie odbędzie się 3 marca w Warszawie.