5 lutego w siedzibie PAIiIZ odbędzie się spotkanie poświęcone klimatowi inwestycyjnemu w Polsce.

Wyniki badania klimatu inwestycyjnego w Polsce oraz przeprowadzony raport dotyczący usług świadczonych przez PAIiIZ zostaną zaprezentowane podczas konferencji, która odbędzie się 5 lutego o godz. 11.00 w siedzibie PAIiIZ.

Podczas wydarzenia przedstawiciele izb bilateralnych oraz inwestorzy zagraniczni przyjrzą się pozycji Polski jako atrakcyjnej destynacji do lokowania kapitału oraz roli zachęt inwestycyjnych w pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych.