27 stycznia w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej w Warszawie odbędzie się spotkanie na temat polsko - indyjskiej współpracy gospodarczej. Program wydarzenia przewiduje również spotkania i konsultacje w formule C2B oraz B2B.

60- rocznica nawiązania kontaktów dyplomatycznych pomiędzy Polską a Indiami stwarza doskonałą okazję dla rozwoju dwustronnych kontaktów z jednym z ważniejszych partnerów Polski w tym regionie świata.

Spotkanie adresowane jest do polskich przedsiębiorców współpracujących z partnerami indyjskimi lub zainteresowanych podjęciem takiej współpracy. Podczas seminarium przedstawione zostaną aktualne powiązania gospodarcze pomiędzy oboma krajami, perspektywiczne kierunki rozwoju stosunków handlowych i współpracy inwestycyjnej. W forum wezmą udział przedstawiciele administracji rządowej, organizacji samorządu gospodarczego i instytucji otoczenia biznesu z Polski i z Indii, przedstawiciele Ambasady RP w New Delhi i Ambasady Indii w Warszawie oraz międzynarodowi eksperci.

Forum organizowane jest przez KIG oraz PAIiIZ, PARP, Konfederacją Lewiatan i Indyjsko-Polską Izbą Gospodarczo-Handlową z inicjatywy MSZ i MG. Forum prowadzone będzie w języku polskim i angielskim. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne. Udział w forum jest bezpłatny. Szczegółowe informacje na temat rejestracji na stronie KIG.