22 czerwca w warszawskim Hotelu Gromada odbędzie się Wielka Gala, podczas której wręczone zostaną Certyfikaty Programu „Rzetelni”. 

Program „Rzetelni” to przedsięwzięcie, które ma na celu promocję czterech kluczowych obszarów: przedsiębiorczości, samorządów, medycyny oraz instytucji. Jego Uczestnicy mogą ubiegać się o Certyfikat na poziomie regionalnym, ogólnopolski bądź europejskim.

Certyfikaty te w zależności od prowadzonej działalności zostały podzielone na następujące obszary: Rzetelni w Biznesie – Certyfikat, o który mogą ubiegać się firmy działające w Polsce, a także firmy mające w Polsce swoje oddziały lub przedstawicielstwa; Rzetelny Samorząd – Certyfikat przyznawany samorządom; Rzetelni w Ochronie Zdrowa – Certyfikat przyznawany placówkom medycznym oraz firmom związanym z branżą medyczną oraz Rzetelna Instytucja – Certyfikat otrzymują instytucje oraz jednostki, które w swoim działaniu mają istotny wpływ na rozwój społeczny, gospodarczy i kulturalny otoczenia, w którym funkcjonują.
W tym roku po raz pierwszy przyznany zostanie również Certyfikat Rzetelny Menedżer. Na Galę obowiązują imienne zaproszenia.